PROJEKTOWANIE

- koncepcje programowo-przestrzenne projektów inwestycji,
- projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, usługowych, użyteczności publicznej,
- projekty budowlane i wykonawcze obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
- sprzedaż projektów typowych oraz adaptacje typowych projektów do lokalnych warunków.

- przygotowanie dokumentów formalno-prawnych koniecznych do uzyskania prawem budowlanym decyzji administracyjnych dla realizacji danej inwestycji,
- ekspertyzy budowlane i przeciwpożarowe.Projekty budowlane i wykonawcze realizowane w ramach naszych usług obejmują zakres architektoniczny, konstrukcyjny. Kompleksowość tej usługi stanowi podstawę do uzyskania zgody/pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Z kolei koncepcje programowo-przestrzenne sporządzamy dla klientów, którym zależy na ogólnej ocenie efektywności inwestycji.

Przygotowywane projekty poparte są kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem i starannością. Nasza oferta obejmuje proces wykonawczy – od sporządzenia kosztorysu, poprzez budowę, montaż, a na pracach wykończeniowych kończąc.

Adaptacja projektu typowego wymaga dostosowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego też oferujemy dobór odpowiedniej koncepcji do wybranego planu.

NADZOROWANIE

- pełnienie nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego,
- audyty energetyczne oraz charakterystyki i świadectwa energetyczne,
- doradztwo inwestycyjne,
- prowadzenie inwestycji, występowanie jako inwestor zastępczy.Każdy rodzaj budowy należy do poważnych i wieloaspektowych przedsięwzięć. Doświadczenie i wiedza pozwalają nam na nadzorowanie budowami o różnych specyfikacjach i w różnorodnych warunkach.

Przyjmujemy do realizacji prowadzenie inwestycji, a także podejmujemy wszystkie czynności jako inwestor zastępczy – kompleksowo zajmiemy się organizacją oraz koordynacją projektu budowlanego.

Zakres naszej oferty obejmuje również usługi specjalistyczne dotyczące doradztwa  inwestycyjnego w nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi konsultingowe, a także realizację powierzonych przedsięwzięć.

BUDOWA

- kierowanie budową,
Etapy procesu budowlanego opierają się w głównej mierze o przygotowanie dokumentacji, która w odpowiednim czasie musi dotrzeć do właściwych organów. Zadbamy o to, aby wnioski, pozwolenia, dane identyfikacyjne, zaświadczenia i oświadczenia projektu budowlanego usprawniły prace Państwa inwestycji.

Wiedza i doświadczenie pozwalają nam na nadzorowanie budowami o różnych specyfikacjach i w różnorodnych warunkach.

Nasi eksperci do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i szczegółowych ocen stanu technicznego budynków wykonują i opracowują ekspertyzy niezbędne do przebudowy, modernizacji czy zmian użytkowania istniejących obiektów. Nasze ekspertyzy zawierają precyzyjny opis, dokumentację rysunkową i wnioski z oględzin.